• Diğer

T.C. SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2016/209 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C. SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN  ESAS NO : 2016/209 Esas

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

24 Mayıs 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar ŞABAN CEP, KEMAL CEP aleyhine açılan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davası nedeniyle; Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜtarafından Samsun Tekkeköy Aşağıçinik köyüOva Mevkii 315 parseldebulunan tarla vasfındataşınmaz maldantel altında kalan 9319.77 m2'lik irtifak hakkı tesisi için davalılar adına kayıtlıtaşınmaz ile ilgili Samsun 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/342 esas sayılıacele kamulaştırma nedeniyle el koyma davası açılarak mahkemece 02/01/2014 tarih ve 2014/7 kararsayılı karar ile kamulaştırma bedelinin209693.88 TL TL olarak tespitine karar verilmiş Davalıların pazarlıkgörüşmelerine katılmamış olması sebebiyleuzlaşma sağlanamamış olduğundan ; Mahkememize 2016/209 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.