• Diğer

T.C. SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2016/204 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C. SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN  ESAS NO : 2016/204 Esas

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

24 Mayıs 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile davalı SITKI KÖK arasında mahkememize görülmekte olan Kamulaştırma davası gereğince, Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜtarafından Samsun Tekkeköy Ovabaşıköyü Köyaltı mevkii parsel no:1608_154'de bulunan tarla ağaçlık vasfında taşınmaz maldan tel altında kalan 4442.34 m2'lik irtifak hakkı tesisi için davalı adına kayıtlıtaşınmaz ile ilgili Samsun 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/293 esas sayılıacele kamulaştırma nedeniyle el koyma davası açılarak mahkemece 16/12/2013 tarih ve 2013/133 kararsayılı karar ile kamulaştırma bedelinin66.638,00 TL olarak tespitine karar verilmiş Davalının pazarlıkgörüşmelerine katılmamış olması sebebiyleuzlaşma sağlanamamış olduğundan ; Mahkememize 2016/204 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.