• Diğer

T.C. SAMSUN 2. İCRA DAİRESİ 2015/7491 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C. SAMSUN 2. İCRA DAİRESİ 2015/7491 ESAS

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

24 Mayıs 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Samsun İl, Tekkeköy İlçe, 145 Ada No, 2 Parsel No, Kutlukent Mah. Mahalle/Mevkii, Taşınmaz köşebaşı parsel özelliğinde, 60. sokak cepheli olup tam kat ve çekme katlı yapı tarzında yapılmış ve seviye olarak %100 tamamlanmıştır.Mevkii itibari ile Organize Sanayi Sitesine, iş merkezlerine yakındır. İşyeri dükkan özelliğinde olup zeminde işyerinin ahşap olarak yapılmış ofis, tuvalet ve soyunma holü mevcuttur. Ana bina ince sıvası yapılmış, dış cephe boyası yapılmadığı, taban zemin beton kaplama yapılmamıştır.Mevkii olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi lie Tekkeköy Belediyesinin her türlü hizmetlerinden istifade eden bölgededir. Ulaşım kolaylığı mevcuttur. Elektiği ve suyu mevcut olup mevkii itibariyle ticaret bölgesindedir. Adresi : Samsun ili Tekkeköy ilçesi 19Mayıs Sanayi Sitesi 60. Sok. No:17 Yüzölçümü : 141,85 m2 Arsa Payı : - İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında küçük sanayi alanına isabet etmektedir Kıymeti : 180.000,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : ipotek 1. Satış Günü : 21/07/2016 günü 10:00 - 10:05 arası 2. Satış Günü : 16/08/2016 günü 10:00 - 10:05 arası Satış Yeri : SAMSUN 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Samsun İl, Tekkeköy İlçe, 29 Ada No, 1 Parsel No, Tekkeköy Mahalle/Mevkii, 11 Bağımsız Bölüm Taşınmaz ana bina giriş alüminyum doğrama mesken giriş çelik kapı merdivenler mozaik, pencere doğramaları pvc ısı camlı, müştemilat olarak antre, hol, salon, mutfak 3 yatak odası, banyo, tuvalet ve balkon olarak yapılmıştır. Brüt 144 m2 net 134 m2 kullanım alanına sahiptir.Mevkii olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Tekkeköy Belediyesinin her türlü hizmetlerinden istifade eden, Elektriği ve suyu mevcut olup mevkii itibariyle konut ve yerleşim bölgesindedir. Tekkeköy ilçe merkezine, ilköğretim okuluna, sağlık merkezine yakındır. Adresi :19 Mayıs Mah. Dr. Necati Topçu Sok.No:2/5-11 kapı Yüzölçümü : 932 m'2 Arsa Payı : 2/24 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında konut alanına (blok nizam 6 kat) isabet eder Kıymeti : 100.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : ipotek 1. Satış Günü : 21/07/2016 günü 10:10 - 10:15 arası 2. Satış Günü : 16/08/2016 günü 10:10 - 10:15 arası Satış Yeri : SAMSUN 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Samsun İl, Tekkeköy İlçe, 9 Ada No, 3 Parsel No, Tekkeköy Mahalle/Mevkii, 8 Bağımsız Bölüm Taşınmaz ana bina giriş alüminyum doğrama mesken giriş çelik kapı merdivenlermozaik , pencere doğramaları, pvc ısı camlı, müştemilat olarak antre, hol, salon, mutfak, 3 yatak odası, banyo, tuvalet ve balkon olarak yapılmıştır. Brüt 144 m2 net 134 m2 kullanım alanına sahiptir.Taşınmaz Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Tekkeköy Belediyesinin her türlü hizmetlerinden istifade eden bölgededir.Elektriği ve suyu mevcut olup mevkii itibariyle konut ve yerleşim bölgesidir. Mevki itibariyle Tekkeköy ilçe merkezine, ilköğretim okuluna, sağlık merkezine yakındır. Adresi : 19 Mayıs Mah. Dr. Necati Topçu Sok.No:10/3-8 kapı Yüzölçümü : 813 m2 Arsa Payı : 2/24 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında konut alanına(blok nizam 6 kat) isabet eder Kıymeti : 114.515,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : ipotek 1. Satış Günü : 21/07/2016 günü 10:20 - 10:25 arası 2. Satış Günü : 16/08/2016 günü 10:20 - 10:25 arası Satış Yeri : SAMSUN 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesinin, Vakıfbank Çiftlik Şubesindeki TR40 0001 5001 5800 7290 5020 53 iban nolu Müdürlüğümüz hesabına yatırmaları, nakit vermeleri veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,tapu harcının yarısı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Artırmaya vekaletnameyle iştirak edeceklerin, kanundahilafı yazılı haller dışındavekaletname aslı veya noter tarafından onaylı suretiyle iştirakleri kabul edilecektir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/7491 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu metin satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.20/05/2016