• Diğer

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2016/252 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C.  SAMSUN  2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN  ESAS NO : 2016/252 Esas

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

10 Haziran 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

Samsun İl İdare Kurulunca verilen 09/01/2016 tarih ve 7sayılı kararıyla, Samsun ili İlkadım İlçesi, Çatkaya köyü 208 parsel sayılı taşınmazda davalılar Hamide ÇİÇEK(1/4), Halil ÇİÇEK(1/8), Ali Kemal ATABEY(1/8), Fatma ATABEY(3/8), Fadime KARATAŞ(1/8) adına kayıtlı bulunan1.248,87 m2'lik hisselerin sahibi bulundukları Samsun TTipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun güvenlik alanı içerisinde bulunan Samsun İli, İlkadım İlçesi, Çatkaya Köyünde bulunan 208 parselde kayıtlı bina-müştemilatları ve bina yanındaki varsa ağaçların kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kıymet Takdir Komisyonunun 31.201,75 TL'lik raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki yukarıda isim ve soyadı yazılı davalılara tebligat yapılarak 15 gün içinde taşınmazını anlaşma yoluyla MALİYE HAZİNESİ'ne satmak veya satmamak konusundaki taleplerini yazılı olarak bildirmesi istenilmiş ise de; anlaşma konusunda bir sonuç alınamadığından; Mahkememize 2016/252 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel Ziraat Bankası Samsun Saathane Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 6/05/2016