• Diğer

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2016/188 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C.  SAMSUN  2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN  ESAS NO : 2016/188 Esas

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

21 Mayıs 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 01/06/2011 tarih ve 3015sayılı kararıyla, Samsun ili Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi 1401 Ada 6 parsel sayılı taşınmazda muris SÜLEYMAN EVSAN adına kayıtlı bulunan 49/400 hissesi Hanımlar Kültür Evi ve Etüd Merkezi projesi içinde yer alanSamsun ili Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi 1401 Ada 6 parsel de kayıtlı bina-müştemilatları ve bina yanındaki varsa ağaçların kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki yukarıda isim ve soyadı yazılı davalılara tebligat yapılarak 15 gün içinde taşınmazını anlaşma yoluyla Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na satmak veya satmamak konusundaki taleplerini yazılı olarak bildirmesi istenilmiş ise de; anlaşma konusunda bir sonuç alınamadığından; Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel Ziraat Bankası Samsun Saathane Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2016/188 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.28/04/2016