• Diğer

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO : 2016/208 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C.  SAMSUN  2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN  ESAS NO : 2016/208 Esas

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

23 Mayıs 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞ A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı FATMA KARAMAN ve MUSTAFA KARAMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davası nedeniyle; Dava konusu Samsun İli Tekkeköy İlçesi Aşağıçinik Köyü Ova mevkii 2556 parsel numarasında kayıtlı tarla vasfında taşınmazdan kamulaştırmaya tabi tutulan tel altında kalan 1031.46 m²'lik irtifak (üst) hakkı tesisi ile ilgili olarak Samsun 4 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/345 Esasında acele kamulaştırma nedeniyle el koyma davası açılmış, mahkemece 02/01/2014 tarih ve 2013/345 Esas 2014/10 Karar sayılı ilam ile acele el koyma yetkisi kararı verilmiştir. Samsun 4 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/345 Esas 2014/10 Karar sayılı kararıyla kamulaştırma bedeli 13.924,06 TL olarak belirlenmiştir. Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki yukarıda isim ve soyadı yazılı davalılara tebligat yapılarak 15 gün içinde taşınmazını anlaşma yoluyla TEİAŞ Genel Müdürlüğüne satmak veya satmamak konusundaki taleplerini yazılı olarak bildirmesi istenilmiş ise de; anlaşma konusunda bir sonuç alınamadığından; Mahkememize 2016/208 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Ziraat Bankası Tekkeköy Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/05/2016