• Diğer

SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

18 Mayıs 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

ESAS NO : 2016/118 Esas KARAR NO : 2016/143 DAVACI : URGUT ÇAKIR DAVALI : İLKADIM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ Mahkememizden verilen 05/05/2016 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile Samsun ili, Atakum ilçesi, Küçükkolpınar Mah. Cilt: 119, Hane:31, BSN:1'de nüfusa kayıtlı, Ramazan ve Gülsüm oğlu, Alaçam 20/07/1945 D.'lu, 49105686740 TC kimlik nolu davacı URGUT ÇAKIR'ın nüfus kayıdındaki URGUT olan isminin TURGUT olarak TASHİHİNE, Nüfus kaydına bu şekilde kayıt ve TESCİLİNE karar verilmiştir. Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.16/05/2016