• Diğer

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

İLAN
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

13 Mayıs 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

Atakum İlçesi belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b16c ve F36b17d paftaları ve uygulama imar planı F36b16c2c ve F36b17d1d paftalarının bulunduğu alanda, Belediye Hizmet Alanı kullanımının yol ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 gün ve 2/27 sayılı kararıyla kabul edilen, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine uygun olarak; Büyükkolpınar mahallesi 9252 ada 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 ve 18 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılması Encümenin 28.04.2016 tarih 270 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin incelenerek 5216 Sayılı B.Ş.B. Kanunu’nun 7. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca Encümen’in 05.05.2016 tarih, 291 sayılı kararı ile onanmıştır. İmar uygulaması 09.05.2016 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.